Installera Worpress lokalt på OS X

Installera WordPress lokalt på testservern MAMP

 I denna film visar jag hur du installerar WordPress på testservern MAMP på OS X, men det fungerar i stort sett på samma sätt i Windows. Du kan hämta hem WordPress med svenska språkfilerna här https://sv.wordpress.org.