Månad: november 2019

Skapa ett enkelt bildspel

Importera dina bilder. Skapa en comp i den storlek du vill ha ditt bildspel. Markera alla bilder och dra till ditt comp och skala dess till lämplig storlek.Detta kan göra via menyn: Layer >Transform > Fit to Comp Width eller Height beroende på om det är en stående eller liggande bild. Prova! Markera alla lager och korta ner längden på dina… Read more →