Skapa ett enkelt bildspel

Skapa ett enkelt bildspel med funktionen  Sequence Layers.

1 Importera dina bilder.

2 Skapa en comp i den storlek du vill ha ditt bildspel.

3 Markera alla bilder och dra till ditt comp och skala dess till lämplig storlek.Detta kan göra via menyn: Layer >Transform > Fit to Comp Width eller Height beroende på om det är en stående eller liggande bild. Prova!

4 Markera alla lager och korta ner längden på dina bilder genom att dra i högersidan lagret. Det här är för tiden varje bild ska visas.

5 Med alla lager markerade går du nu till menyn: Animation > Keyframe Assistant > Sequence Layers.

6 I dialogrutan kan du välja att bilderna ska överlappa varandra och om du vill ha någon övergång / transitions.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *