Etikett: Medelsvårt

Skapa ett enkelt bildspel

Importera dina bilder. Skapa en comp i den storlek du vill ha ditt bildspel. Markera alla bilder och dra till ditt comp och skala dess till lämplig storlek.Detta kan göra via menyn: Layer >Transform > Fit to Comp Width eller Height beroende på om det är en stående eller liggande bild. Prova! Markera alla lager och korta ner längden på dina… Read more →

Skapa egna linjestilar

I InDesign kan man skapa egna linjestilar. Det finns tre typer. Rand Prickad Streckad Skapa en ny linjestil Gå till fönstret linje och i menyn uppe till höger välj: Linjeformat  I fönstret Linjeformat klicka på Nytt. I detta exempel ska jag göra en trippel pricklinje. Välj Typ: Prickad. Klicka sedan på det vita fältet under linjalen för att lägga till prickar, sedan… Read more →

Skapa anpassade sidmallar

Sidmall Hierarki När en person surfar på din webbplats så väljer WordPress vilken mall som ska användas för att koda sidan som anropats. WordPress söker mallfiler i följande ordning: Sidmall – Om sidan har en mall tilldelad då letar WordPress efter filen och om den påträffas så används den. PAGE-{slug}.php – Om ingen egen mall har tilldelats söker WordPress efter… Read more →

Simple Shortcode

Exempel på hur kortkod kan används. Låt oss säga att du vill visa de senaste inläggen i en viss post. Då skriver du in så här: [recent-posts] För en mer avancerad kortkod. I detta exempel kan du ställa in antalet inlägg som ska visas genom att sätta en parameter: [recent-posts posts=”5″] Ett steg längre. Du kan du sätta en rubrik för… Read more →

Child Themes

Varför använda ett barntema? Det finns några anledningar till varför du vill använda ett barntema: Om du ändrar ett orginaltema och det uppdateras då går dina ändringar förlorade. Genom att använda ett barntema kommer dina ändringar bevaras. Med hjälp av ett barntema kan du påskynda utvecklingstiden då många funktioner redan finns i modertemat. Skapa ett barntema är ett bra sätt att lära… Read more →