Simple Shortcode

simple_Shortcode

 Wordpress kortkoder (shortcodes) infördes i version 2,5 och sedan dess har visat sig vara en av de mest användbara funktioner. Den genomsnittlige användaren agerar som redaktör har förmågan att publicera dynamiskt innehåll med hjälp av makron, detta utan behov av programmeringskunskaper.

När en kortkod skrivs in i ett WordPress-inlägg eller en sida ersätts kortkodinnehållet. Med andra ord, så instrueras WordPress att hitta det makro som är inom hakparenteser [shortcode] och ersätta den med ett lämpligt dynamiskt innehåll som produceras av en PHP-funktion.

Exempel på hur kortkod kan används.

Låt oss säga att du vill visa de senaste inläggen i en viss post.
Då skriver du in så här:
[recent-posts]

För en mer avancerad kortkod.

I detta exempel kan du ställa in antalet inlägg som ska visas genom att sätta en parameter:
[recent-posts posts=”5″]

Ett steg längre.

Du kan du sätta en rubrik för en lista över de senaste inläggen:
[recent-posts posts=”5″]Inläggsrubrik[/recent-posts]

 

Enkel kortkodlänk

I den första delen av den här guiden kommer jag att skapa koden för denna enkla kortkod:
[recent-posts]
Skapandeprocessen är ganska enkel och kräver inte någon avancerad PHP-kunskap.
De grundläggande stegen är:
1  Skapa en funktion som kommer att anropas av kortkod.
2  Registrera kortkod genom att ställa in ett unikt namn.
3  Koppla registreringsfunktion till en WordPress-åtgärd.
Alla koder i denna handledning kan placeras i functions.php eller i en separat PHP-fil som kan inkluderas i functions.php.

1  Skapa en callback-funktionen

När en kortkod hittas ersätts den del av en koden, denna kod är callback-funktionen. Så låt oss skapa en funktion som hämtar de senaste inläggen från databasen. Öppna function.php och skriv i följande:

[php]function recent_posts_function() {
query_posts(array(’orderby’ => ’date’, ’order’ => ’DESC’ , ’showposts’ => 1));
if (have_posts()) :
while (have_posts()) : the_post();
$return_string = ’<a href="’.get_permalink().’">’.get_the_title().'</a>’;
endwhile;
endif;
wp_reset_query();
return $return_string;
}[/php]

Kodbeskrivning
Fråga databasen om det senaste inlägget och returnera en sträng med en länk till det. Det är värt att notera att callback-funktionen inte skriver ut någonting utan bara returnerar en textsträng.

2  Registrera en kortkod(SHORTCODE)länk
Nu ska du registrera en funktion i WordPress som en kortkod:

[php firstline=”11″]function register_shortcodes(){
add_shortcode(’recent-posts’, ’recent_posts_function’);
}[/php]

OBS!

Om en kortkod av [recent-posts] redan används i ett inläggs innehåll och sedan recent_posts_function() anropas automatiskt, bör du se till att shortocode-namnet är unikt för att undvika konflikter.

3  Integrera i WordPress THE HOOK

För att kunna anropa vår register_shortcodes()-funktion kommer vi knyta den till WordPress initieringsåtgärd, kallad The Hook:

[php firstline=”14″]add_action ( ’ init ’ , ’ register_shortcodes ’);[/php]

Testa nu din kortkodlänk.
Vår enkla kortkod är klar och nästa steg är att testa att den fungerar ordentligt. Låt oss skapa en ny post (eller öppna en befintlig) och placera följande rad någonstans i innehållet:
[recent-posts]

Publicera posten och titta på den i en webbläsare, nu bör du se en länk till det senaste inlägget på din blogg så som visas i denna skärmdump:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *