Skapa anpassade sidmallar

page-mall

Sidmall Hierarki

När en person surfar på din webbplats så väljer WordPress vilken mall som ska användas för att koda sidan som anropats. WordPress söker mallfiler i följande ordning:

1 Sidmall – Om sidan har en mall tilldelad då letar WordPress efter filen och om den påträffas så används den.
2 PAGE-{slug}.php – Om ingen egen mall har tilldelats söker WordPress efter en specialiserad mall som innehåller sidans slug.
3 PAGE-{id}.php – Om en specialiserad mall som innehåller sidans slug inte hittas söker WordPress och använder en specialiserad mall som har sidans ID.
4 page.php – Om en specialiserad mall som innehåller sidans ID inte hittas söker WordPress och använder temats standardsidmall.
5 index.php – Om inga specifika sidmallar tilldelas eller hittas använder WordPress temats indexfil för att göra sidor.

Skapa anpassade sidmallar för global användning

Ibland du vill ha en mall som kan användas globalt av vilken sida som helst, eller på flera olika sidor. Det är smart att döpa mallen så namnet reflekterar vad den ska användas till.
Exempel på namn: page_two-columns.php

Viktigt! Använd inte page- som prefix. Då kommer WordPress att tolka filen som en specialiserad mall som är tänkt att gälla endast en sida på din webbplats. Mer om detta senare.

Tips! En snabb och säker metod för att skapa en ny sidmall är att göra en kopia av page.php och ge den nya filen ett tydligt filnamn. På så sätt börjar du med en färdig HTML-struktur som du kan redigera och anpassa efter dina behov.

För att skapa en global mall skriver du denna PHP-kommentar överst i filen. Detta skapar mallen med tillhörande namn.

[php]<?php /* Template Name: Example Template */ ?>;[/php]

Det är en bra idé att välja ett namn som beskriver vad mallen gör för WordPress-användare när de redigerar sidan. Till exempel kan du namnge din mall hemsida, blogg, eller portfolj.

Detta exempel visar en sidmall som kallas Example Template, skapad för TwentyFourteen-temat.

[php firstline=”1″]&amp;lt;?php
/**
* Template Name: Example Template
*
* @package WordPress
* @subpackage Twenty_Fourteen
* @since Twenty Fourteen 1.0
*/[/php]

När du laddar upp filen till din temamapp, gå till sidor>Skapa ny  i adminpanelen.

När du är inne där du skapar en ny sida, på höger sida under Sidattribut ser du mall. Det är där du som användare kan få tillgång till dina globala sidmallar. KLART!

Tips: Listan där du väljer namn på mallen är 250 px bred , så för långa namn kan beskärs.

 

 

Skapa en anpassad sidmall för en specifik sida

För att skapa en mall för en specifik sida, kopiera din befintliga page.php, modifiera filen efter behov och döp om den med sidans slug eller ID:

slug = sidans rubriknamn.

Exempel Kontakt blir då page-kontakt.php

page-{slug}.php
page-{id}.php
Till exempel: Din Om-sida har en slug/rubrik med namnet ”om” och ID 6. Om din aktiva temamapp har en fil som heter sida-om.php eller sida-6.php, då hittar WordPress automatiskt denna sida och använder denna mallsida.

För att kunna användas måste sidmallen vara i din temamapp (dvs / wp-content / themes / mitt-tema-namn /).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *