Etikett: svårt

Skapa anpassade sidmallar

Sidmall Hierarki När en person surfar på din webbplats så väljer WordPress vilken mall som ska användas för att koda sidan som anropats. WordPress söker mallfiler i följande ordning: Sidmall – Om sidan har en mall tilldelad då letar WordPress efter filen och om den påträffas så används den. PAGE-{slug}.php – Om ingen egen mall har tilldelats söker WordPress efter… Read more →