Månad: januari 2016

Byta ut ljudet på ditt filmklipp

Ersätta kameraljudet För ett byta ut kameraljudet och ersätta med extern ljudupptagning, gör följande:  Markera filmklippet och ljudfilen i Prodject-fönstret.   Högerklicka på något av de markerade klippen och välj: Merge Clip… Under Synchronize Point välj: Audio.   Under Audio väljer du i dropdown-menyn det ljudklipp som ska ersätta ljudet i filmklippet.   Bocka sedan i Remove Audio From AV Clip.    Klicka på… Read more →

Skapa egna linjestilar

I InDesign kan man skapa egna linjestilar. Det finns tre typer. Rand Prickad Streckad Skapa en ny linjestil Gå till fönstret linje och i menyn uppe till höger välj: Linjeformat  I fönstret Linjeformat klicka på Nytt. I detta exempel ska jag göra en trippel pricklinje. Välj Typ: Prickad. Klicka sedan på det vita fältet under linjalen för att lägga till prickar, sedan… Read more →

Voice Over

Berättarröst Behöver du spela in en berättarröst i Premiere CC har du kommit till rätt ställe.   För att aktivera denna funktion i Premiere CC gör följande: Justera höjden på det ljudspår du tänkt använda för inspelning. I detta exemplet har jag har valt spår A1 men det går bra med vilket ledigt ljudspår som helst. Högerklicka och välj: Customize.… Read more →

Skapa anpassade sidmallar

Sidmall Hierarki När en person surfar på din webbplats så väljer WordPress vilken mall som ska användas för att koda sidan som anropats. WordPress söker mallfiler i följande ordning: Sidmall – Om sidan har en mall tilldelad då letar WordPress efter filen och om den påträffas så används den. PAGE-{slug}.php – Om ingen egen mall har tilldelats söker WordPress efter… Read more →

Simple Shortcode

Exempel på hur kortkod kan används. Låt oss säga att du vill visa de senaste inläggen i en viss post. Då skriver du in så här: [recent-posts] För en mer avancerad kortkod. I detta exempel kan du ställa in antalet inlägg som ska visas genom att sätta en parameter: [recent-posts posts=”5″] Ett steg längre. Du kan du sätta en rubrik för… Read more →