Länktips

Bilder och videoklipp

Pexels
https://www.pexels.com/videos
Bra bildbank många professionella fotografier och filmklipp.

Videvo
https://www.videvo.net Video, musik och ljudeffekter

Beachfront B-Roll
http://www.beachfrontbroll.com

CLEANPNG
https://www.cleanpng.com
Bra bildbank många fina illustrationer.

Unsplash
https://unsplash.com
Bra bildbank många professionella fotografier och filmklipp.

Pixabay
https://pixabay.com
Bra bildbank många professionella fotografier.

SuperDevResources
https://superdevresources.com/category/freebies/
15+ High Quality Paper Texture and Background Packs
https://superdevresources.com/free-paper-texture-packs/

Ljudarkiv

Adobe
https://www.adobe.com/se/products/audition/free-sound-effects.html

Youttube
https://www.youtube.com/audiolibrary/music

FreeSound
http://freesound.org

FREE MUSIC ARCHIVE
http://freemusicarchive.org

Storyblocks
https://www.audioblocks.com

BENSOUND
http://www.bensound.com/royalty-free-music/corporate-pop

SoundCloud
https://soundcloud.com/freebmusic

Orange Free Sounds (OFS)
http://www.orangefreesounds.com/category/music/background-music/

Partners In Rhyme
https://www.partnersinrhyme.com/
https://www.partnersinrhyme.com/soundfx/airplanesoundfx.shtml

Free Video Assets
https://www.premiumbeat.com/blog/category/free-for-video/

Bra videoresurser

http://www.videocopilot.net/tutorials/
https://www.creativecow.net/

 

Typsnitt – Font

1001freefonts

https://www.1001freefonts.com

Dafont

https://www.dafont.com

Google Fonts

https://fonts.google.com

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *