Några användbara snabbkommandon

 På PC byt ut cmd mot ctrl

På bärbar dator fn + vänsterpil = HOME på stationärt tangentbord

På bärbar dator fn + högerpil = END på stationärt tangentbord

Förkortningen CTI = Current Time Indicator på svenska spelhuvudet

Gränssnitt

cmd + tangent 1-9 för att aktivera olika fönster, testa!

Composition-fönstret

Zooma in . (punkt) Zooma ut , (komma)

Visa visuella hjälpmedel

Visar Title/Action Safe
Alt + * visa Proportional Grid | Stort rutnät

Shift + * visa Grid | litet rutnät
Cmd + R visar linjaler


Timline-fönstret

Zooma in +

  Här behöver du tilldela ett eget snabbkommando i fönstret Keyboard Shortcuts

För att öppna fönstret Keyboard Shortcuts alt + cmd + *

Sök på zoom och dra +-tangenten till zoom + kommandot.

Zooma ut  

Work Area

För att sätta Work Area-området i din timeline som spelas upp

B för att sätta inpunkt till (cti) spelhuvudets position

N för att sätta slutpunkt till (cti) spelhuvudets position


Navigering i tidslinjen

Home för att flytta spelhuvudet till början av tidslinjen, End för att flytta spelhuvudet till slutet av tidslinjen, PageUp för att flytta en bildruta fram i taget och PageDown för att flytta en bildruta bak i taget.

För bärbar dator

cmd + alt  + vänsterpil |För att flytta spelhuvudet till början (eller HOME)

cmd + alt  + högerpil | För att flytta spelhuvudet till slutet (eller END)

Flytta spelhuvudet mellan key Frame

j för att hoppa tillbaka en keyframe i taget.

k för att hoppa framåt en keyframe i taget.

u för att visa egenskaper i lagret med keyframe i.

Flytta spelhuvudet

i för att hoppa till början av ett markerat lager.

o för att hoppa till slutet av ett markerat lager.

cmd + högerpil flyttar en keyframe i taget, framåt. Lägg till shift för 10 bildrutor.

cmd + vänsterpil flyttar en keyframe i taget, bakåt. Lägg till shift för 10 bildrutor.


Lager

Markera ett lager

cmd + upp- eller nerpil

Markera flera lager

cmd + shit + upp- eller nerpil

Flytta lager i tidslinjen

Flytta lager upp eller ner

Cmd + alt + upp- eller nerpil

Flytta lager i sidled i timeline

Alt + fn + uppil flyttar markerat lager en bilruta framåt i tidslinjen.

Alt + fn + nerpil flyttar markerat lager en bilruta bakåt i tidslinjen.

Alt + fn + shift + uppil flyttar markerat lager 10 bilrutor framåt i tidslinjen.

Alt + fn + shift + nerpil flyttar markerat lager en 10 bilrutor bakåt i tidslinjen.


Trimma lager

Dela ett lager till två vid spelhuvudets position

Cmd+Shift+D

cmd + shift + komma  klipper bort det i lagret till vänster om spelhuvudet (In).

cmd + alt + komma   klipper bort det i lagret till höger om spelhuvudet   (Out).


Lageregenskaper

För att bara visa Transform (egenskap) i ett lager.

p för Position

s för Scale

r för Rotation

t för Opacity

a för Anchor Point

s för att stänga alla egenskaper som inte är markerade.

 För att se mer än en egenskap, håll nere shift och välj bokstav.

ee för att visa Expressions

aa för (3D-egenskaper) eller Camera options.


Anchor Point

Centrerar Anchor Point på markerat objekt

Cmd + alt + home
cmd + alt + fn + vänsterpil – på bärbar dator

Centrerar Anchor point till mitten av comp-fönstret
Cmd + home
cmd + fn + vänsterpil – på bärbar dator


Allmänna tips

Menyn: Animation > Reveal Properties with Animation

Visar alla egenskaper som ändrats inklusive Expressions.

Menyn: Animation > Reveal All Modified Properties

Visar alla egenskaper som används.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –

Keyframe

Fönstret: Motion Sketch för att rita en animerad bana.

För samma hastighet mellan Keyframe = markera alla Keyframe, högerklicka på en Keyframe och välj Rove Across Time.

 

cmd-klicka på en keyframe för att ändra till keyframe typen till Auto Bezier. Detta är till för en mjukare övergång mellan keyframe med stora hastighetsskillnader.

Alt-klicka på klockan för en egenskap och skriv i rutan för expression, prova att skriva wiggle(5,10)

 Skapa en Marker ctrl + 8 – bra för att lägga kommentarer på klippet.

 

För att ändra uppspelningshastighet på ett videoklipp; högerklicka ovanför lagren och välj Stretch eller välj i fönstret Effects & Presets filtret Timewarp = (bra slowmotion). Från 2018 går det också att Stretcha; håll ner alt-tangenten för att ändra hastighet genom att dra i klippet. Göra klippet längre = slowmotion, kortare = speed up.

 

Skapad av Hans Björk 2011-10-01 hans.bjork@hsolution.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *